UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE

BIURO KARIER I WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI

Strona główna STUDENT / ABSOLWENT Praktyki obowiązkowe (pedagogiczne i niepedagogioczne)
drukuj drukuj

Praktyki obowiązkowe (pedagogiczne i niepedagogioczne)

Praktyki są obowiązkowe na wybranych kierunkach i w zależności od danego kierunku zmieniają się wymogi, które musi spełnić praktykant. Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami nie zajmuje sie praktykami obowiązkowymi – w każdym instytucie student ma zapewnionego kierownika praktyk, który jest najlepiej zaznajomiony z potrzebną dokumentacją, a także z miejscami praktyk.

Poniżej przedstawiamy listę kierowników praktyk dla danych kierunków, instytutów (pedagogicznych i niepedagogicznych)


Wykaz kierowników praktyk pedagogicznych powołanych do 30.09.2024 roku

Nazwisko i imię Instytut Kierunek Okres powołania
dr Bednarowska Aleksandra Instytut Neofilologii filologia germańska do 30.09.2024
dr inż. Bieniek Piotr Instytut Biologii i Nauk o Ziemi biologia do 30.09.2024
dr hab. prof. UP
Brynkus Józef
Instytut Historii i Archiwistyki historia do 30.09.2024
dr Czerwiec Karolina Instytut Pedagogiki Specjalnej praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr hab. prof. UP Demeshkant Nataliia Instytut Pedagogiki praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr Duda-Machejek Anna Instytut Pedagogiki Specjalnej praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr hab. prof. UP
Gajewska Elżbieta
Instytut Neofilologii filologia romańska do 30.09.2024
dr Jagielska Katarzyna Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr Kwatera Anna Instytut Pedagogiki praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr Lubińska-Bogacka Magdalena Instytut Pedagogiki  pedagogika do 30.09.2024
dr Steczko Iwona Instytut Nauk o Zdrowiu logopedia  
mgr Marczak Eliza Instytut Filologii Angielskiej filologia angielska do 30.09.2024
dr Matras-Mastalerz Wanda Instytut Nauk o Informacji bibliotekoznawstwo i informacja naukowa do 30.09.2024
dr inż Migo Piotr Instytut Nauk Technicznych edukacja techniczno-informatyczna do 30.09.2024
dr Mikheeva Larisa Instytut Neofilologii filologia rosyjska do 30.09.2024
dr Muchacka-Cymerman Agnieszka Instytut Pedagogiki Specjalnej praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr Mróz Anna Instytut Pedagogiki Specjalnej praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
mgr Osękowska Edyta Instytut Pedagogiki Specjalnej praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr Pająk Katarzyna Instytut Pedagogiki Specjalnej pedagogika specjalna do 30.09.2024
dr Pasieczny Jacek Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej sztuka i edukacja do 30.09.2024
dr Pawlak Bożena Instytut Pedagogiki pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna do 30.09.2024

     
dr Pławecka Katarzyna Instytut Filologii Polskiej filologia polska do 30.09.2024
dr hab. prof. UKEN Ryś Jan Instytut Pedagogiki organizacja i zarządzanie oświatą do 30.09.2024

dr prof. UP Sajka Mirosława

Instytut Matematyki

matematyka

do 30.09.2024
dr Sedivy-Mączka Katarzyna Instytutu Nauk o Zdrowiu logopedia - podyplomowe
do 30.09.2024
dr Skrzypek Wioletta Instytut Pedagogiki biologia, sztuka i edukacja do 30.09.2024
dr Szumiec Magdalena Instytut Nauk o Zdrowiu bezpieczeństwo zdrowotne do 30.09.2024
dr Świętek Agnieszka Instytut Biologii i Nauk o Ziemi geografia  
mgr Twardosz Natalia Instytut Pedagogiki Specjalnej praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr hab. prof. UP
Waligóra Janusz
Instytut Filologii Polskiej filologia polska do 30.09.2024
mgr Wiertelak Małgorzata Instytut Neofilologii filologia hiszpańska do 30.09.2024
dr Węglarz-Masłowska Monika Instytut Pedagogiki Specjalnej pedagogika specjalna do 30.09.2024
dr hab. prof. UP
Żesławska Ewa
Instytut Biologii i Nauk o Ziemi biologia do 30.09.2024

 

 


 

 

Wykaz kierowników praktyk niepedagogicznych powołanych do 30.09.2024 roku

Nazwisko i imię Instytut Kierunek
mgr Baran Wojciech Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki informatyka; multimedia i technologie cyfrowe
dr Bednarowska Aleksandra Instytut Neofilologii filologia germańska
dr Betleja Laura Instytut Biologii i Nauk o Ziemii biologia
dr Bielaszka-Podgórny Barbara Instytut Historii i Archiwistyki archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
dr Brożyna-Reczko Małgorzata Instytut Filologii Angielskiej filologia angielska-przekładoznawstwo
dr Cieśla Paweł Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych dziennikarstwo
dr Cyrol Tomasz Instytut Socjologii etyka, mediacje i negocjacje
dr Czekaj Łukasz Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki bezpieczeństwo państwa
dr Dąbek Dariusz Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych etyka, mediacje i negocjacje
dr Delekta Anna Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych turystyka i rekreacja
dr Gucwa-Porębska Katarzyna Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych praca socjalna, zarządzanie w służbach społecznych

   
dr inż. Hyjek Paweł Instytut Nauk Technicznych edukacja techniczno-informatyczna
dr Jagło Grzegorz Instytut Nauk Technicznych inżynieria bezpieczeństwa
dr Jarosz Ewelina Instytut Filologii Polskiej kulturoznawstwo i wiedza o mediach-I stopień
dr Jasińska Agnieszka Instytut Filologii Polskiej logopedia, specjalność: glottodydaktyka

dr Jaskowska Bożena

dr Tomasz Sadowski

 

dr Bożena Jaskowska

Instytut Nauk o Informacji

Instytut Nauk o Informacji

 

Instytut Nauk o Informacji

zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, architektura informacji

zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe studia I stopnia

architektura informacji studia niestacjonarne

zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe studia II stopnia                          architektura informacji studia stacjonarne

dr Juszka Karol Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji  prawo
dr Kardasz Monika Instytut Filologii Polskiej filologia polska, specjalnośc: komunikacja społeczna-reklama, public realtions
dr Kolasińska Anna Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych turystyka i rekreacja
dr hab. prof. UP Korenowska Lesława Instytut Neofilologii filologia rosyjska

   
mgr Lange Katarzyna Instytut Filologii Polskiej filologia polska, specjalność: glottodydaktyka/logopedia
mgr Malik Cecylia Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej sztuka i edukacja, specjalność: animacja sztuki
mgr Merta Łukasz Instytut Matematyki matematyka
dr Niedźwiedzka Magdalena Instytut Historii i Archiwistyki archiwistyka-zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
dr Piątek Marcin Instytut Filologii Polskiej filologia polska-edytorstwo
dr Pietrzak Jarosław Instytut Historii i Archiwistyki turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
mgr Płoszaj Malgorzata Instytut Psychologii psychologia
dr Quirini-Popławski Łukasz
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji  gospodarka przestrzenna
mgr Ryrych Tomasz Instytut Filologii Polskiej media content&creative writing
dr Słaby Agnieszka Instytut Historii i Archiwistyki historia, specjalność: antropologiczna
dr inż. Sokal Grzegorz Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki administracja systemami informatycznymi

   

   
dr Szeląg Tomasz Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji prawo
dr Sznajder Dominika Instytut Psychologii psychologia
dr Szydłowski Dariusz Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji kryminalistyka
dr prof. UP Śliwa Renata Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji ekonomia społeczna
dr Tasak Agata Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji administracja 
mgr Turecki Marcin Instytut Sztuki i Designu digital design
dr Turkiewicz Olga Instytut Sztuki i Designu grafika
dr Węglarz Barbara Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych politologia, stosunki międzynarodowe
dr Wójtowicz Tomasz Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki informatyka
dr Zdebska Ewelina Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych praca socjalna, zarządzanie w służbach społecznych
mgr Ziarko Andrzej Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki bezpieczeństwo państwa
dr Żmijowska Magdalena Instytut Sztuki i Designu grafika