UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

KARIERY STUDENCKIE, DORADCY ZAWODOWI

Strona główna PROJEKTY Akademia kreatywności
drukuj drukuj

Akademia kreatywności

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności). Wsparciem zostaną objęci studenci studiów I i II stopnia.

Celem zadania jest nabycie i/lub doskonalenie przez Uczestników/Uczestniczki kluczowych kompetencji miękkich w tym m.in. nabycie wiedzy dotyczącej zasad motywowania przez cele, warunków dobrego przywództwa, sposobów kreatywnego funkcjonowania w życiu zawodowym i radzenia sobie ze stresem.

Zaplanowano 3 edycje Akademii Kreatywności, na które składają się, realizowane w latach 2020/21, 2021/22, warsztaty z następujących obszarów:

  • Inteligencja emocjonalna (4h) oraz samoregulacja i przywództwo (4h) – 8 h dydaktycznych
  • Kreatywność (4h) i metoda Design Thinking (4h) – 8 h dydaktycznych
  • Radzenie sobie ze stresem (4h) i motywacja (4h) - 8 h dydaktycznych

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja do dwóch edycji w październiku 2020 r.
2. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2021 r.

Do udziału w zadaniu mogą zgłaszać się studenci studiów stacjonarnych UP I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wszystkich kierunków, którzy rozpoczną w danym roku akademickim jeden z czterech ostatnich semestrów zaplanowanego toku realizacji studiów:

– studenci I i II  roku studiów I stopnia

– studenci II i III roku studiów II stopnia

– studenci IV i V roku studiów jednolitych magisterskich

W każdej edycji przewidziane jest uczestnictwo 18 osób

REKRUTACJA

 

HARMONOGRAM


I EDYCJA

Inteligencja emocjonalna   23.11.2020, godz. 11.00 - 14.00

Samoregulacja i przywództwo   24.11.2020, godz. 11.00 - 14.00

Zarządzanie stresem   30.11.2020, godz. 11.00 - 14.00

Motywacja   01.12.2020, godz. 11.00 - 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część I)   14.12.2020, godz. 11.00 - 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część II)   15.12.2020, godz. 11.00 - 14.00

 

 

II EDYCJA

Inteligencja emocjonalna   07.12.2020, godz. 11.00 - 14.00

Samoregulacja i przywództwo   08.12.2020, godz. 11.00 - 14.00

Zarządzanie stresem   11.01.2021, godz. 11.00 - 14.00

Motywacja   12.01.2021, godz. 11.00 - 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część I)   25.01.2021, godz. 11.00 - 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część II)   26.01.2021, godz. 11.00 - 14.00

 

 

W związku z sytuacją pandemiczną prosimy o przesyłanie dokumentacji drogą mailową.
Podpowiadamy jak bezpiecznie wysyłać informacje:

Podpowiedź, jak szyfrować plik >>>