UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

KARIERY STUDENCKIE, DORADCY ZAWODOWI

Strona główna DORADZTWO ZAWODOWE Nasze narzędzia role zespołowe
drukuj drukuj

role zespołowe

ROLE ZESPOŁOWE ZBIEŻNE Z TWOIM PROFILEM PREDYSPOZYCJI

PRZYKŁAD

Posiadasz wyróżniające Cię na tle innych osób predyspozycje do pełnienia następujących ról zespołowych:
• Przezorny strażnik
Wykazujesz się krytycznym osądem, dzięki czemu potrafisz dostrzec ewentualne braki lub niedociągnięcia pomysłów zgłaszanych na forum zespołu. To pozwala Ci przestrzegać zespół przed podejmowaniem niepotrzebnego ryzyka lub popełnieniem błędów.

Posiadasz inklinacje do pełnienia następujących ról zespołowych:
• Przezorny strażnik
Wykazujesz się krytycznym osądem, dzięki czemu potrafisz dostrzec ewentualne braki lub niedociągnięcia pomysłów zgłaszanych na forum zespołu. To pozwala Ci przestrzegać zespół przed podejmowaniem niepotrzebnego ryzyka lub popełnieniem błędów.
• Uporządkowany taktyk
Twardo stąpasz po ziemi. Koncentrujesz się na tym, co można i należy zrobić, aby zrealizować wybrany lub wyznaczony cel wspólnego działania. Wyróżniasz się skrupulatnością, metodycznością działania oraz rozwagą i zwracaniem uwagi na szczegóły.


PODSUMOWANIE
Znajomość swoich predyspozycji oraz inklinacji do pełnienia ról zespołowych ma duże znaczenie dla możliwości świadomego dodawania wartości swoją pracą do aktywności zespołów, w ramach których współpracujemy. Dobrze skomponowany zespół składa się bowiem z osób, z których każda jest w stanie obsadzić więcej niż jedną rolę zespołową i jednocześnie osób, które jako zespół są w stanie odegrać wszystkie kluczowe role zespołowe. Jeśli w składzie zespołu zabraknie osoby, która będzie w stanie sprawnie odegrać potrzebną rolę, może okazać się, że cierpi na tym produktywność całego zespołu, niezależnie od kompetencji pozostałych członków zespołu. Każdy zespół, aby zagwarantować sobie najwyższy poziom produktywności, powinien więc posiadać w swym składzie choćby jedną osobę, która jest w stanie sprawnie odegrać daną rolę zespołową. Zastanów się więc, doceń i zacznij
korzystać ze swoich predyspozycji oraz inklinacji do pełnienia kluczowych ról zespołowych. Zaplanuj, w jaki sposób chcesz dodać wartości swoim zachowaniem do aktywności zespołów, które są Ci najbliższe.