UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

KARIERY STUDENCKIE, DORADCY ZAWODOWI

Strona główna DORADZTWO ZAWODOWE Nasze narzędzia zadatki do rozwoju kompetencji
drukuj drukuj

zadatki do rozwoju kompetencji

TWOJE ZADATKI DO ROZWOJU KLUCZOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

PRZYKŁAD

ADAPTACYJNOŚĆ
Praca w warunkach stresujących, wymagających, pod presją czasu lub niesprzyjającego otoczenia vs Praca w warunkach spokojnych, wręcz nudnych, bez presji czasu lub otoczenia
Praca może odbywać się w mniej lub bardziej stymulujących warunkach. Wysoko stymulujące warunki sprawiają, że praca jest ciekawa, lecz zarazem stresująca, gdyż obfituje w wyzwania. Nisko stymulujące warunki oznaczają, że praca jest niekiedy nawet nudna, lecz zarazem odbywa się w spokojnej atmosferze. Do pracy w jakich warunkach masz szczególne zadatki?
Posiadasz podwyższone zadatki do rozwijania kompetencji w obszarze pracy w warunkach nisko stymulujących.
Twoje mocne strony w tym obszarze to:
• Preferowanie spokojnej atmosfery pracy naznaczonej stabilnością (tj. niewymagającej przystosowywania się do nieustannych i zaskakujących zmian, pozbawionej presji czasu i otoczenia)
Największą satysfakcję oraz efektywność działania możesz potencjalnie osiągnąć w pracy, która odbywa się w spokojnej atmosferze, pozbawionej presji czasu lub otoczenia oraz w ustabilizowanych warunkach, bez zaskakujących lub częstych zmian i konieczności realizacji niebezpiecznych i ryzykownych zadań.


KOMUNIKATYWNOŚĆ
Praca z ludźmi vs Praca w samotności
Wypełnianie obowiązków zawodowych na danym stanowisku może wymagać częstych kontaktów
społecznych, w tym poznawania wielu nowych ludzi, lub przeciwnie, wiązać się z pracą w samotności
lub w ramach niewielkiego zespołu bliskich i zaufanych osób. Do jakiego rodzaju pracy masz szczególne zadatki?
Posiadasz bardzo wysokie zadatki do rozwijania kompetencji w obszarze pracy wykonywanej w samotności.
Twoje mocne strony w tym obszarze to:
• Gotowość do pracy wykonywanej samodzielnie, bez pomocy lub tylko z niewielką pomocą innych osób.
• Poleganie w pracy przede wszystkim na sobie
• Czerpanie satysfakcji z pracy w samotności, ewentualnie w zgranym zespole składającym się z kilku
zaufanych osób bez konieczności częstego nawiązywania kontaktów z nowymi osobami i występowania na forum publicznym
Największą satysfakcję oraz efektywność działania możesz potencjalnie osiągnąć w pracy, która polega na realizowaniu zadań (wypełnianiu obowiązków) w samotności lub we współpracy z zaufanymi, dobrze znanymi Ci osobami.