UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

KARIERY STUDENCKIE, DORADCY ZAWODOWI

Strona główna DORADZTWO ZAWODOWE Nasze narzędzia twoje potrzeby
drukuj drukuj

twoje potrzeby

TRZY NAJWAŻNIEJSZE TWOJE POTRZEBY I ZWIĄZANE Z NIMI CZYNNIKI (DE)MOTYWUJĄCE
(TE 
POTRZEBY SĄ NAJSILNIEJ ZAZNACZONE W STRUKTURZE TWOJEJ OSOBOWOŚCI).

PRZYKŁAD

STABILIZACJA
Co sprawia, że możesz rozwinąć skrzydła w pracy?
Praca w warunkach przewidywalnych, w tym z jasno określonym zakresem obowiązków i zagwarantowaną stabilnością zatrudnienia. Praca oparta na działaniu według procedur i wymagająca stosowania dobrze znanych i opanowanych sposobów postępowania. Brak konieczności podejmowania samodzielnych i potencjalnie ryzykowanych decyzji – koncentracja na wykonywaniu poleceń.
Co podcina Ci skrzydła w pracy?
Konieczność podejmowania ryzyka i brania odpowiedzialności za efekty pracy całego zespołu. Nieprzewidywalne warunki pracy: brak jasno określonego zakresu obowiązków, duża zmienność obowiązków oraz konieczność podejmowania na bieżąco trudnych wyzwań bez możliwości przygotowania się do nich zawczasu – potrzeba sprawnej improwizacji i działania w oryginalny, nietypowy sposób.


ROZWÓJ
Co sprawia, że możesz rozwinąć skrzydła w pracy?
Możliwość wykazania się twórczym myśleniem i tworzeniem innowacyjnych rozwiązań. Swoboda działania – różnorodność i zmienność obowiązków lub przynajmniej możliwość wyboru różnych sposobów realizacji zleconych zadań. Perspektywy rozwoju, czyli dostęp do szkoleń i innych form wspierania rozwoju. Inspirująca atmosfera w zespole – nacisk na wymyślanie nowatorskich koncepcji, rozwiązań, planów działania.
Co podcina Ci skrzydła w pracy?
Praca rutynowa – konieczność działania według ściśle określonych procedur bez możliwości wykazania się twórczym myśleniem oraz innowacyjnym i oryginalnym postępowaniem. Brak możliwości rozwoju: uczenia się czegoś nowego lub pogłębiania swoich kompetencji.


OSIĄGNIĘCIA
Co sprawia, że możesz rozwinąć skrzydła w pracy?
Możliwość kierowania ambitnymi, ważnymi projektami lub realizowania własnych przedsięwzięć (pomysłów). Możliwość wykazywania się własną inicjatywą. Osiąganie wymiernych wyników – skuteczna realizacja własnych celów lub uzgodnionych i zleconych zadań.
Co podcina Ci skrzydła w pracy?
Realizacja mało istotnych projektów. Praca „papierkowa” – przy biurku, rutynowa, bez możliwości wykazania się inicjatywą. Piastowanie czysto wykonawczego stanowiska bez możliwości kierowania innymi lub realizowania