UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

KARIERY STUDENCKIE, DORADCY ZAWODOWI

Strona główna ABSOLWENT Wyniki badań losów zawodowych absolwentów za lata 2010-2015
drukuj drukuj

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów za lata 2010-2015

  • Raport z badania rocznika absolwentów 2014/2015Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem

Wydział Humanistyczny


Wydział Pedagogiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Matematyczno - Fizyczno - Techniczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Sztuki
_________________________________________________________________


    Raport z badania rocznika absolwentów 2013/2014

Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem

Wydział Humanistyczny

Wydział Filologiczny

Wydział Pedagogiczny

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Wydział Sztuki
__________________________________________________________________

Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem


Wydział Humanistyczny

   administracja
   politologia


Wydział Filologiczny

•    filologia polska
•   filologia angielska


Wydział Pedagogiczny

•    pedagogika
    pedagogika specjalnaWydział Geograficzno-Biologiczny

•    geografiaWydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

   edukacja techniczno - informatyczna

   informatyka
   matematykaWydział Sztuki

__________________________________________________________________

Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem


Wydział Humanistyczny

   administracja
   filozofia
•   historia
   politologia
   socjologia
•   stosunki międzynarodowe


Wydział Filologiczny

•    filologia polska
•    informacja naukowa i bibliotekoznawstwo


Wydział Pedagogiczny

•    pedagogika
    pedagogika specjalnaWydział Geograficzno-Biologiczny

•    geografia
•    turystyka i rekreacja


Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

   matematyka


Wydział Sztuki

•   edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


_________________________________________________________________

Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem

Wydział Humanistyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Wydział Sztuki